Zrealizowane projekty

Projekty zrealizowane przez Nałęczowski Ośrodek Kultury


Projekty zrealizowane w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„XVI Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo”.
Całkowita wartość projektu – 15 546,87 zł

data rozpoczęcia realizacji projektu – 5.11.2010 r., data zakończenia realizacji projektu 30.04.2011r.
Impreza odbyła sie w nocy z 31 grudnia 2010 roku na 1 stycznia 2011 roku. W zawodach udział wzięło 70 zawodników. Trasa biegu wytyczona została ulicami Nałęczowa oraz alejami w Parku Zdrojowym. W zawodach udział wzięli zawodnicy z obszaru Lokalnej grupy Działania "Zielony Pierścień" oraz z całej Polski.

„V Nałęczowski Festiwal Tańca”
Całkowita wartość projektu – 20 456,32 zł
data rozpoczęcia realizacji projektu – 8.03.2011 r., data zakończenia realizacji projektu 21.10.2011r.
Nałęczowski Festiwal Tańca odbywający się w czerwcu to święto dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, które działają w szkołach, domach kultury i innych placówkach Lubelszczyzny. Przez weekend na scenie królują współczesne formy taneczne: modern dance, jazz, formy estradowe i etiudy taneczne. Nie brakuje również tańca nowoczesnego. Festiwalowi towarzyszą warsztaty taneczne prowadzone przez wybitnych instruktorów.
Tegoroczna, piąta edycja Nałęczowskiego Festiwalu Tańca odbyła się w dniach 17 – 19 czerwca 2011r. Impreza zakończyła się niedzielnym popołudniem Wielką Galą Taneczną Laureatów Festiwalu. W tym roku rozpocznie się on w piątek 17 czerwca, a zakończy w niedzielę 19 czerwca. Przez dwa dni Nałęczów wypełni muzyka i tańczący artyści.
Pierwszego i drugiego dnia festiwalu w godzinach od 16.00 do 19.00 na scenie plenerowej przy ul. Lipowej
odbywać się będą warsztaty taneczne, które poprowadzą znani i cenieni instruktorzy. Podczas zajęć można będzie poznać tajniki takich tańców, jak jazz, afro, taniec współczesny, musical czy broadway.
19 czerwca, na scenie przed Urzędem Miasta w Nałęczowie odbędą się przeglądy konkursowe. Obejrzeć będzie można 113 prezentacji. Wykonawcy będą oceniani przez jury powołane przez organizatorów.

Projekty zrealizowane w ramach programu Dom Kultury+  współfinansowane ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Kultury

Priorytet I – Szkolenia uzupełniające Programu Dom Kultury+
Całkowita wartość projektu – 2 000 zł

data rozpoczęcia realizacji projektu – 7.10.2011r., data zakończenia realizacji projektu 14.10.2011r.
W dniach 7 i 14 października 2011 roku w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyły się szkolenia uzupełniajace z zakresu " Zarządzania projektem kulturalnym". W przeprowadzonym szkoleniu udział wzieło 3 pracowników Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz pracownik Urzedu Miejskiego w Nałęczowie, szkolenie poprowadził przedstawiciel Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych "MILA" z Krakowa.  Odbyty cykl szkoleń pozwolił poznać metody zarządzania projektami, zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu sprawdzonych technik. Pozwolił również odkryć bogactwo narzędzi pozwalających skutecznie realizować projekty. Przedstawione podczas szkoleń techniki i narzędzia znajdują zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. .
Umiejętności zarządzania projektami zostały przybliżone poprzez wnikliwe studia przypadku, praktyczne ćwiczenia oraz ukazanie szerokiego spektrum doświadczeń dających się bezpośrednio zastosować w pracy.

Priorytet II Rozwój Programu Dom Kultury+ "Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Warsztatowy Zawót Głowy".
Całkowita wartość projektu – 12 500 zł

data rozpoczęcia realizacji projektu – 01.08.2011r., data zakończenia realizacji projektu 20.10.2011r.
Projekt składał sie z nastepujących zadań: warsztaty artystyczne i plastyczne, warsztaty wyrobu biżuterii, warsztaty decoupage, warsztaty cyrkowe, warsztaty małego majsterkowicza, warsztaty lekcja stylu, warsztaty graffiti, warsztaty i zajęcia ruchowe, gry i zabawy ruchowe. W warsztatch  przeprowadzonych w miesiacu sierpniu udział brało od 30 do 80 osób (warsztaty dla dzieci i młodzieży), w miesiacu wrześniu liczba uczestników wahała sie od 30 do 60 osób. W warsztatach dla seniorów w miesiącu wrześniu udział wzięło 19 osób, natomiast w plenerze malarskim dla osób niepełnosprawnym w miesiacu wrześniu i październiku udział wzięło 10 osób.

Beneficjent: Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów
Tytuł operacji: „Zakup wyposażenia do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury” - celem niniejszej operacji jest umożliwienie mieszkańcom Nałęczowa rozwijania zainteresowań kulturalnych i lokalnej twórczości poprzez zakup wyposażenia do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
Umowa przyznania pomocy nr 02133-6930-UM0343457/13 z dnia 17.04.2014r.
Operacja realizowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Kwota całkowita projektu: 28 549,16 zł
Kwota przyznanej pomocy:  18 568,56 zł
Wkład własny: 9980,6 zł
W ramach realizacji niniejszego projektu zostanie zakupione następujące wyposażenie do pomieszczeń Nałęczowskiego Ośrodka Kultury:
40 szt. krzeseł
10 szt. stołów
2 biurka pod komputer
20 szt. fotoram o wymiarach 100x70
20 szt. fotoram o wymiarach 70x50
Ekran projekcyjny na ścianę
Rolety oraz wertikale z przeznaczeniem do dwóch sal