Zapytania ofertowe i przetargi

ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI

Zapytanie ofertowe.
Data zamieszczenia: 27.03.2015
Nałęczowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie terenu zieleni wokół Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAGOSPODAROWANIE TERWNÓW ZIELENI WOKÓŁ NAŁĄCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI WOKÓŁ NAŁECZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

MAPA 1
MAPA 2
MAPA 3
MAPA 4
MAPA 5
MAPA 6

Zestawienie złożonych ofert dotyczące usługi polegającej na zagospodarowaniu terenu zieleni wokół Nałęczowskiego Ośrodka Kultury (data publikacji 14.04.2015)

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM dotyczącym  zagospodarowania terenu zieleni wokół Nałęczowskiego Ośrodka Kultury (data publikacji 14.04.2015)Nałęczów: Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie. Numer ogłoszenia w BZP: 337866 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚC III SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY
IV WZÓR UMOWY
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW, zamieszczono 16.10.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zamieszczono 16.10.2014
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW, zamieszczono 16.10.2014
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, zamieszczono 22.10.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I TERMINIE ZAWARCIA UMOWY, zamieszczono 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, zamieszczono 28.10.2014


DOSTAWA ORAZ MONTAŻ NOWEGO KINOWEGO SPRZĘTU CYFROWEGO ZGODNEGO ZE STANDARDAMI DCI - CYFRYZACJA KINA CISY W NAŁĘCZOWIE. NUMER OGŁOSZENIA: 277566 - 2014; DATA ZAMIESZCZENIA: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ III SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY, OŚWIADCZENIA, WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
CZĘŚĆ IV SIWZ - WZÓR UMOWY
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KABINY KINOOPERATORA
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO