tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

KLUB FOTOGRAFICZNY "GALERIA NA PIĘTRZE"

spotykamy się:
środy i piątki w godzinach: 16.30 - 19.00

Instruktor: Marek Bartkowiak