Akcja PDPZ 2016

Sławek MatyjaszewskiWramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę tradycyjne odbyła się Aukcja oraz część artystyczna w wykonaniu dzieci z Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie, zespołów tanecznych z Nałęczowskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem p. Emilii Osińskiej - Marczak i p. Mileny Murat - Malec, Kapeli Nałęczowskiej, uczniów II kl. Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego, młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego oraz zespołu muzycznego Ikarus Feel

Dziękuję: Galerii Rozmaitości, Panu Jarosławowi Ćwiekowi - Dyrektorowi Liceum Plastycznego, Arkowi Bednarczykowi, Jackowi Jaroszowi, Oli Bednarczyk, Bożenie Smuczak, Dorocie Otulskiej, Piotrowi Kanarkowi, pracowni rękodzieła PASJAART, Klubowi rękodzieła Ziemianka, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Firmie Hardworkers Team - lot balonem, Zajazd  u Jana, Pizza in Garden, ZL Uzdrowisko Nałęczów – Spa Nałęczów, Nałęczowskiej Spółce Handlowej   za przekazanie talonów , przedmiotów, obrazów na Aukcję.
Dziękuję Pani Marii Pardyce - Stołówka Stara Apteka  za gorące posiłki dla wolontariuszy, Panu Jerzemu Sołdkowi, Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa za poprowadzenie Aukcji, Paniom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prezesowi Nałęczowskiej Spółki Handlowej - SUPERMARKET Alibi, Pani dyrektor i pracownikom Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Nałęczowa i kuracjuszom z czynny udział w akcji.

Szef sztabu nr 60
Leszek Madejski


Foto: Marek Bartkowiak