tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Zespół Śpiewaczy "Niezapominajka" to wyjątkowo rozśpiewana grupa nałęczowskich seniorów. Opiekunem artystycznym zespołu jest Andrzej Cękała, absolwent WSP w Kielcach. Powstała w 2015 roku grupa z powodzeniem uświetnia imprezy zarówno o zasięgu regionalnym, jak i krajowym. Koncerty "Niezapominajki" są atrakcją dla nałęczowskich kuracjuszy, a także przynoszą chwile radości osobom przebywającym w domach seniora. Występy grupy z Nałęczowa, dzięki bogatemu repertuarowi i entuzjazmowi wykonawców, potrafią sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających odbiorców.

Próby zespołu, odbywają się we wtorki w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Zapraszamy wszystkich, którym dusza śpiewa.

 

 

W sezonie 2021/2022 oferujemy szeroki wachlarz zajęć stałych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Zapisy: 81 501 40 69

PONIEDZIEŁEK
16:30 - / Warsztaty architektoniczne / dla dzieci i młodzieży / 7-14 lat / 40 zł/miesiąc

WTOREK
16:15 - 19:15 / Język angielski / szczegółowe informacje: english-yes.pl tel. 605689700
16:15 - 17:00 / Taniec nowoczesny / 4-6 lat / 70 zł/miesiąc
17:00 - 17:45 / Taniec nowoczesny / 7-9 lat / 70 zł/miesiąc
17:45 - 18:45 / Taniec nowoczesny / od 10 lat / 80 zł/miesiąc
19:00 - 20:00 / Zumba Fitness / dorośli/młodzież / 15 zł/zajęcia

CZWARTEK
15:00 - 19:15 / Język angielski / szczegółowe informacje: english-yes.pl tel. 605689700
16:15 - 17:45 / Zajęcia teatralne / dla młodzieży / bezpłatne
18:00 - 20:00 / Zajęcia teatralne / dla osób dorosłych / bezpłatne
16:15 - 17:00 / Taniec nowoczesny / 4-6 lat / 70 zł/miesiąc
17:00 - 17:45 / Taniec nowoczesny / 7-9 lat / 70 zł/miesiąc
17:45 - 18:45 / Taniec nowoczesny / od 10 lat / 80 zł/miesiąc
19:00 - 20:00 / Zumba Fitness / dorośli/młodzież / 15 zł/zajęcia

PIĄTEK
16:30 - 17:30 / Zajęcia plastyczne / 6-9 lat / 40 zł/miesiąc
17:45 - 18:45 / Zajęcia plastyczne / 10-13 lat / 40 zł/miesiąc
16:00-18:00 / Szachy / od lat 7 / bezpłatne
15:00 - 18:00 / Gitara / zajęcia indywidualne /dzieci, młodzież, osoby dorosłe / 40zł/lekcja

SOBOTA
10:00 - 11:30 / Zajęcia teatralne /dla dzieci od 6-12 lat / bezpłatne
12:00 - 14:00 / Orkiestra dęta /dzieci młodzież i dorośli / bezpłatne
10:00 - 14:00 / Gitara / zajęcia indywidualne / dzieci, młodzież, osoby dorosłe / 40zł/lekcja


W ofercie także indywidualne Zajęcia wokalne, Lekcje gry na pianinie, Lekcje gry na akordeonie.

Więcej informacji w sekretariacie.

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2020, PROWADZONYCH PRZEZ NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY

 

Zapraszamy dzieci do zabawy z improwizacją teatralną, czyli na warsztaty pod tytułem ZRÓBMY SOBIE BAJKĘ!!
W ferie Katarzyna Jóźwik poprowadzi warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy będą wspólnie tworzyć krótkie formy sceniczne .
Założeniem warsztatów jest zabawa uczestników motywami baśniowymi, kostiumami, fabułą, grą na scenie. Będziemy konstruować krótką formę sceniczną w formie bajki. Wyciągniemy kostiumy z magazynów oraz stworzymy dekorację do naszej nowej rzeczywistości bajkowej, którą stworzymy wspólnie w trakcie warsztatów.
Podział na mniejsze grupy, zajmujące się wykonaniem poszczególnych elementów mini-przedstawienia, ma na celu twórczą zabawę, połączoną z kształtowaniem umiejętności pracy w grupie oraz uświadomienie zasad funkcjonowania zajęć teatralnych.
Zachęcamy dzieci do rozbudzenia wyobraźni i aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
Nieskrępowanie wyobraźni pozwala na twórcze wykorzystanie potencjału każdego z uczestników, niepohamowaną radość z tworzenia, współpracę w grupie. Każdy jest tu ważny i potrzebny.

Katarzyna Jóźwik
Prezes Fundacji SADownia w Starym Gaju, przewodniczaca Rady Fundacji TEAM Teatrikon, wieloletnia nauczycielka w II LO w Lublinie. Współtworzyła i organizowała Festiwal Teatralny Zwierciadła Zamoy w II LO.Prowadzi grupę teatralną Nic Konkretnego goszczoną obecnie w przestrzeni Teatru H.CH.Andersena w Lublinie.Jest członkiem Rady Programowej Teatru Andersena. Nagrodzona przez Młodzieżową Radę Miasta za pracę na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych. Ma doświadczenie w realizowaniu dużych przedsięwzięć jako prezes fundacji. Założyła w Starym Gaju Dom Spotkań Twórczych, gdzie jest siedziba SADowni - Siedlisko Aktywnych Działań. Od 5 lat moderuje i organizuje tu wiele przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,integrując lokalną społeczność. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

https://www.facebook.com/Zwierciadla.Lublin/
https://www.facebook.com/SADownia/
https://www.facebook.com/teatrnickonkretnego/
http://zamoy.lublin.pl/zwierciadla/

 

Deklaracja Dostępności
Nałęczowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP oraz serwisu noknaleczow.pl – Nałęczowski Ośrodek Kultury.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter
promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
- Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona nie posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową,
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
- widoczny fokus,
- wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Uwagi i wnioski dotyczące dostępności strony internetowej należy zgłaszać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie 81 50 14 069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest wejście do siedziby Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, od ul. Lipowej (wejście główne) oraz od ul. 1-go Maja – wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest 1 winda. Winda nie posiada wszystkich rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym (zastosowano w niej oznaczenia w alfabecie Braille’a). W budynku na parterze przy wejściu do windy jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

1. Dojazd do budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury jest możliwy bez stosowania pochylni dla wózków.
2. W windzie zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a .
3. Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu, tel. 81 50 14 069, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu tel. 81 50 14 069, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.