tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Środy

17:45 - 18:45 /dzieci/
19:00 - 20:00 /dorośli/

Zajęcia prowadzą profesjonalni muzykoterapeuci z UkuPuku


Co rozwija nauka gry na ukulele?

– koordynację wzrokowo ruchową (oko-ręka), czyli zdolność synchronizowania ruchów z tym, co widzimy. Jest ona niezbędna do takich czynności jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne, czynności samoobsługowe;
– motorykę małą, czyli czynności związane z użyciem palców i dłoni. Wspomaga także rozwój praksji, czyli umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku, i ruchów drobnych – ćwiczenie napięcia mięśni;
- koordynację ruchów palców dłoni i przedramienia;
- zdolności analizy i syntezy materiału słuchowego;
- koncentrację i pamięć, czyli zdolność do świadomego rozumienia i zapamiętywania materiału, zarówno wizualnego jak i słuchowego;
- umiejętność współpracy w grupie i empatii w stosunku do innych osób;
- pewność siebie, poprzez publiczne przedstawianie efektów swojej pracy i osiągnięć;