tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Wkrótce w NOK

Wkrótce w Kinie Cisy

LISTY DO M. 3
1 grudnia, godzina 16:30 i 19:00 / 2 grudnia, godzina 16:30 i 19:00 / 3 grudnia, godzina 16:30 i 19:00 / 8 grudnia, godzina 19:00 / 10 grudnia, godzina 15:00 / 11 grudnia, godzina 17:30
POMIĘDZY NAMI GÓRY
8 grudnia, godz. 16:30 / 10 grudnia, godz. 17:30 / 11 grudnia, godz. 15:00
CICHA NOC
15 grudnia, godz. 19:00 / 16 grudnia, godz. 19:00 / 17 grudnia, godz. 17:00