tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Każda pierwsza niedziela miesiąca, plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury.

UWAGA
Informujemy, że niema już wolnych miejsc na targach kolekcjonerskich.

Terminy najbliższych targów:
6 maja 2018
3 czerwca 2018
1 lipca 2018
19 sierpnia 2018.
2 września 2018
7 października 2018
UWAGA, TARGI Z DNIA 4 LISTOPADA ZOSTAJĄ ODWOŁANE.
2 grudnia 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU PODCZAS NAŁĘCZOWSKICH TARGÓW KOLEKCJONERSKICH
1. Targi "staroci" odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
2. Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy. W innym przypadku zostaną usunięci z placu.
3. Sprzedaż mogą prowadzić jedynie osoby, które uiszczą opłatę targową zbieraną przez inkasenta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz podpiszą umowę dzierżawy z NOK i uiszczą opłatę w wysokości 5,00 zł/m²
4. Prowadzenie handlu w innych dniach jest niedopuszczalne i skutkować będzie wyciągnięciem sankcji prawnych.
5. Kontakt z zarządcą terenu pod nr telefonu 81/5014069.

Zarządca Terenu
Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury