tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

A gdyby tak namalować Nałęczów? Ale nie ten z pocztówek - tylko taki zwyczajny i codzienny? Stworzyć obraz ławeczki na osiedlu albo ulubionej piekarni? Zapraszamy młodzież w wieku 12-15 lat do udziału w nieoczywistym plenerze malarskim.