tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Na grafice napis "Nałęczowskie Opowieści". Wokół motywy ludowe i kwiatowe. Na dole belka z logotypami partnerów i sponsorów. Całość utrzymana w stonowanej ciepłej kolorystyce.

Pośrodku grafiki napis "Nałęczowskie Opowieści". Wokół motywy ludowe i kwiatowe. Kolorystyka utrzymana w brązach i beżach. Zapraszamy do udziału wydarzeniach organizowanych w ramach projektu "Nałęczowskie Opowieści". W programie darmowe spacery historyczne po Nałęczowie oraz warsztaty. 

 

 

Nałęczów jest miejscem niezwykle wyrazistym, o niepowtarzalnym uroku i kolorycie. Podczas “Nałęczowskich Opowieści” zapraszamy mieszkańców i turystów do odkrywania i wspólnego definiowania genius loci miasteczka. Co sprawia, że jest wyjątkowe? Jakie historie uformowały jego tożsamość? Jakie przestrzenie i elementy składają się na niesamowitą aurę Nałęczowa? 

Poszukując odpowiedzi na te pytania zaplanowaliśmy cykl spacerów tematycznych, prowadzonych przez regionalistów, architektów i historyków sztuki. Podczas wędrówek usłyszymy wiele niezwykłych opowieści m.in. o związkach Nałęczowa z rodem Małachowskich, biografiach lokalnych społeczniczek i działaczek czy też dziejach rodzimej edukacji. Odkryjemy też niezwykłe budynki - zarówno te z bogatą przeszłością  jak i zupełnie współczesne.

Mieszkańców miasteczka zapraszamy do udziału w międzypokoleniowych warsztatach artystycznych - literackich oraz plastycznych. Będzie to przestrzeń do dzielenia się osobistymi historiami i zapisania rodzinnych wspomnień. Do powstałych tekstów uczestnicy zajęć stworzą artystyczne, inspirowane starymi fotografiami, ilustracje. Efekty działań twórczych zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w centrum Nałęczowa i w towarzyszącym jej katalogu. 

Dzięki współpracy z lubelskim stowarzyszeniem “Otwieracz”, po raz pierwszy w Nałęczowie, odbędą się wydarzenia dostępne. Na wszystkich wydarzeniach będzie możliwość skorzystania z asysty dla osób z niepełnosprawnością. Dwa spacery historyczne będą tłumaczone na PJM, jeden będzie dedykowany osobom niewidomym i niedowidzącym. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, obowiązują zapisy telefoniczne: 81 501 40 69 lub za pomocą formularzy dostępnych przy opisach konkretnych działań na dole tego artykułu. 

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Nałęczowski Ośrodek Kultury utrwala przebieg wydarzeń do celów dokumentacji promocji i reklamy projektu i innych imprez NOK. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i prasie. Klauzura informacyjna RODO

Program i zapisy: 

3 lipca (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer “Śladami Małachowskich” | start: plac przed kościołem św. Jana Chrzciciela, ul. Bochotnica 4

Nie można mówić o historii Nałęczowa, nie wspominając o Małachowskich. Dzieje tej rodziny są ściśle związane z miasteczkiem. Dość powiedzieć, że sama nazwa Nałęczów pochodzi od herbu Nałęcz, którym posługiwał się Stanisław Małachowski, a twórcą pierwszego uzdrowiska był Antoni Małachowski. Na trasie spaceru znajdą się najważniejsze dla miasta zabytki: kościół św. Jana Chrzciciela, Zameczek Starościński czy przepiękny barokowy Pałac Małachowskich. Duża część przechadzki odbędzie się w przestrzeni Parku Zdrojowego, zwanego za czasów Małachowskich - "ogrodem spacerowym". 

Spacer poprowadził Jerzy Michał Sołdek - regionalista, muzealnik i społecznik. Autor wielu publikacji o historii Nałęczowa, kurator wystaw,  konsultant filmów i publikacji edukacyjnych, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa oraz redaktor “Głosu Nałęczowa”. Od 1989 r. prowadzi społeczne Archiwum „Nałęczowskie”. Obecnie pracuje nad książką o dziejach rodu Małachowskich.

_____________________________________________

Zaproszenie na spacer w PJM

10 lipca (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer “Architektura Nałęczowa” | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6 | spacer tłumaczony na PJM

Dlaczego w Nałęczowie powstały wille w stylu Zakopiańskim? Jak odróżnić styl włoski od szwajcarskiego? I o co chodziło w modernizmie? Podczas spaceru uczestnicy dowiedzą się mnóstwa ciekawych informacji z zakresu budownictwa i architektury, spojrzą na Nałęczów z zupełnie nowej perspektywy. Na szlaku spaceru pojawią się zarówno budynki dawne jak i zupełnie współczesne. 

Spacer poprowadziła Irena Prociv - architektka i studentka historii sztuki.

_____________________________________________

Zaproszenie na spacer w PJM

17 lipca (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer “Kulturotwórcza rola kobiet” | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6 | spacer tłumaczony na PJM

Historia Nałęczowa została w dużej mierze napisana przez działalność niezwykłych kobiet. Ich aktywność w życiu publicznym objawiła się na przełomie XIX i XX wieku. Kobiety realizowały się w wielu dziedzinach życia społeczno-kulturalnego. Szczególną rolę odegrały na niwie oświaty i szkolnictwa elemetalnego. Do grona najwybitniejszych kobiet w historii Nałęczowa możemy zaliczyć Faustynę Morzycką, Oktawię Żeromską, Walentynę Nagórską, Jadwigę i Helenę Truszkowską i wiele innych, których działalność przyczyniła się do rozwoju życia umysłowego w uzdrowisku.

Spacer poprowadziła Maria Mironowicz-Panek - wieloletnia kustoszka Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, autorka licznych publikacji o Nałęczowie.  

 

_____________________________________________

14 sierpnia (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer “Miejsca zapomniane i opuszczone” | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6

Lubelski poeta Józef Czechowicz pisał: "Odbudować w wyobraźni rzeczy, których nie ma, i dopełnić nimi obraz rzeczywistości – to piękne zadanie. Spróbujmy". Właśnie – spróbujmy! Co ukrywają w sobie opuszczone miejsca? Dlaczego o nich zapomniano? A czy dobrze nam znane budynki faktycznie nie skrywają żadnych tajemnic? Podróż do przeszłości pozwoli nam odkryć inny Nałęczów, który jest nieco ukryty przez upływ czasu.

Spacer poprowadzi Paula Krzykowska - historyczka sztuki, autorka bloga Miejsca, które były

_____________________________________________

21 sierpnia (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer “Nałęczowskie szkoły i edukacja" | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6 | spacer z audiodeskrypcją - dedykowany osobom niewidomym i niedowidzącym

Czego uczono dziewczęta w Szkole Ziemianek? Jakie działania realizowano w Ochronce? Zapraszamy na spacer do miejsc, gdzie rozwijały się działania edukacyjne na terenie Nałęczowa. Przechadzka będzie pełna barwnych wspomnień postaci tworzących te miejsca i pracujących tam. Uczestnicy i uczestniczki zostaną przeniesieni do świata poetyckich obrazów życia nałęczowskiej młodzieży. 

Spacer poprowadzi Marzena Wartacz - historyczka i nauczycielka, autorka wielu projektów patriotycznych.  

_____________________________________________

28 sierpnia (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer “Dzieje Wzgórza Jabłuszko" | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6

Spotkanie dla miłośników śpiewania w patriotycznym klimacie, leśnych spacerów wąwozem oraz mini – wspinaczki górskiej. W ramach spaceru uczestnicy i uczestniczki odwiedzą kapliczkę na wzgórzu i ośrodek rekolekcyjny u podnóża góry. W programie refleksyjna krótka trasa spacerowa wokół ‘Jabłuszka” i spontaniczny koncert znanych patriotycznych piosenek.

Spacer poprowadzi Marzena Wartacz - historyczka i nauczycielka, autorka wielu projektów patriotycznych.

Fot. Aleksandra Śmiech

_____________________________________________

4 września (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer "Drogi do Niepodległości" | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6

Większość społeczeństwa polskiego nigdy nie pogodziła się z utratą niepodległości. Walczyły o nią kolejne pokolenia, Polacy pielęgnowali tożsamość narodową mimo tego, że zaborca starał się tego prawa skutecznie pozbawić. W nałęczowskim uzdrowisku, gdzie w końcu XIX w. skupiła się duża grupa inteligencji popowstaniowej 1863 r., nigdy nie zgaszono ducha narodu. Tu wykuwały się idee, poglądy, tutaj przybywali wybitni przedstawiciele kultury polskiej: Żeromski, Daniłowski, Morzycka. Przyszłość odrodzonej Ojczyzny upatrywali oni w rozwoju oświaty i powszechnym nauczaniu. Tu rodziło się morale narodu, który po 123 latach niewoli potrafił skutecznie wywalczyć niepodległą Polskę.

Spacer poprowadzi Maria Mironowicz-Panek - wieloletnia kustoszka Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, autorka licznych publikacji o Nałęczowie.

Fot. Rafał Bieliński 

_____________________________________________

18 września (sobota) | godz. 16:00 - 18:00 | Spacer "Dzieje Wzgórza Kościelnego" | start: plac przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, ul. Lipowa 6

Podczas spotkania uczestnicy poznają zarys przeszłości parafii i miejsca pochówku mieszkańców Nałęczowa. Trasa będzie przebiegała wokół Wzgórza Kościelnego oraz alejkami parku cmentarnego. Spacer będzie pełną refleksji opowieścią o postaciach pochowanych na nałęczowskim cmentarzu oraz niezwykłych zabytkowych nagrobkach.

Spacer poprowadzi Marzena Wartacz - historyczka i nauczycielka, autorka wielu projektów patriotycznych.  

 

Warsztaty: 

_____________________________________________

5 lipca, 7 lipca, 9 sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia┃godz. 16:00-19:00 ┃ Warsztaty "Jak spisywać wspomnienia?" ┃Sala klubowa Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, ul. Lipowa 6

Zapraszamy do odkrycia, uporządkowania i opisania rodzinnych opowieści i osobistych historii. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby w różnym wieku: od nastolatków po seniorów. Warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń, rozmowy i refleksji nad przeszłością. Pod okiem instruktorki będzie można znaleźć właściwą formę literacką dla swoich rodzinnych wspomnień i popracować nad stylem pisanych tekstów. Powstałe teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej "Szuflada Pamięci" (https://szufladapamieci.pl/) prowadzonej przez Fundację SADownia, a fragmenty będą prezentowane podczas wernisażu wystawy i w towarzyszącym jej katalogu. Uczestników warsztatów poprosimy także o podzielenie się prywatnymi fotografiami , listami, pocztówkami- staną się one podstawą dla warsztatów ilustratorskich

Warsztaty prowadzi Katarzyna Jóźwik - polonistka, prezeska Fundacji SADOWNIA. 

Obowiązują zapisy telefoniczne: 81 501 40 69 lub za pomocą formularza: https://forms.gle/yeL9hFnYuR1XXRT79 

____________________________________________

23, 24, 25, 26, 27 sierpnia ┃godz. 10:00-13:00┃Warsztaty “Tworzenie ilustracji historycznych”┃Sala klubowa Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, ul. Lipowa 6 

Zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do udziału w międzypokoleniowych warsztatach ilustratorskich. Będzie to okazja do uważnego spojrzenia na historię Nałęczowa. Uczestnicy i uczestniczki stworzą artystyczne ilustracje opowiadające lokalną historię. Inspiracją staną się rozmaite źródła historyczne (fotografie, pocztówki, broszury czy stare przewodniki), istotne będą także indywidualne wspomnienia mieszkańców. Uczestnicy będą eksperymentować z różnymi technikami plastycznymi - od rysunku piórkiem przez collage po grafikę komputerową. Powstałe prace zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w centrum Nałęczowa oraz w towarzyszącym jej katalogu. 

Warsztaty będą prowadzone przez dwie instruktorki - Agnieszkę Zagrabę - graficzkę i malarkę, studentkę digitalart na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu i wzornictwa przemysłowego na ASP w Krakowie oraz Martę Nowak - doktorantkę w Instytucie Historii UMCS.