tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówPrezentowane na wystawie prace Marii Koldryn i Marcina Marona powstały w dwóch różnych mediach plastycznych: technice pasteli i fotografii barwnej. Łączy je chęć wizualnego zgłębiania materii świata naturalnego, tworzenia jego wizerunków oraz znaczeń metaforycznych.

Monochromatyczne prace Marii Koldryn, utrzymane w tonacji sepii i brązów, w graficzny sposób przedstawiają motywy ziemi oraz roślinności poddanej nieustannemu działaniu słońca i wiatru. Piaszczyste pejzaże, spalone trawy i poplątane korzenie przypominają o kruchości wszelkich zjawisk i wskazują jednocześnie na tajemnicę ich długowiecznego trwania. Fotografie Marcina Marona wprowadzają w ten świat mocne akcenty barwne: błękity, fiolety, oranże i zielenie. Fotograficzne wizerunki nadmorskich przestrzeni - urwistych skalnych klifów, zachmurzonego nieba, kamienistych plaż i spienionych fal - ewokują naturalną siłę powietrza, słońca i wody. 
Obrazy te, widziane wspólnie, stają się wyrazem wieloznaczności towarzyszącej współczesnym ludziom w ich stosunku do zjawisk naturalnych. Sytuują się pomiędzy niejasnym „wspomnieniem” po zagubionym przeżyciu sakralnym a estetyzacją natury towarzyszącą kontemplacji zjawisk naturalnych, ale są również wyrazem pojmowania natury charakterystycznego dla epoki antropocenu, kiedy oczywista stała się świadomość nieodwracalnych zmian klimatycznych, podkopujących koncepcję przyrody rozumianej jako stabilny grunt ludzkich działań. Natura odzyskuje swoją żywiołową, nieobliczalną i niebezpieczną siłę, lecz znajduje się również pod stałą presją ze strony człowieka.
 
Maria Koldryn
Ukończyła Wydział Grafiki ASP w Warszawie. Od 1974 r. członek ZPAP.
W latach 2014-2017 w Zarządzie Okręgu Lubelskiego ZPAP. Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. W latach 1982 - 1999 nauczała w PLSP w Lublinie. W latach 1999-2005 mieszkała i pracowała twórczo w Paryżu. W pracy artystycznej posługuje się opracowaną przez siebie techniką pasteli, a jej ulubionymi tematami stały się przetworzone poetycko i graficznie motywy natury. Liczne jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz we Francji, Włoszech, Kanadzie, Hong Kongu. Za swoją pracę została wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W 2023 roku obchodziła 50-lecie pracy twórczej.
 
Marcin Maron 
Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, fotografik i filmoznawca. Habilitację uzyskał w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykłada fotografię i historię filmu w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od 2010 roku jest wykładowcą Akademii Polskiego Filmu zorganizowanej przez PISF i FINA. Autor licznych artykułów i książek z dziedziny historii filmu polskiego. W 2022 roku otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Lublin. Prezentował swoje prace fotograficzne na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 

Foto: Rafał Bieliński / Gazeta Nałęczowska

Wyszukiwarka