Ważne imprezy cykliczne


Gminny Festiwal kolęd, obrzędów i zwyczajów świątecznych -styczeń


Festyn majowy
- 1-3 maj
koncerty zespołów z terenu gminy oraz zaproszonych gości.

Nałęczowskie Divertimento - maj, czerwiec
Impreza coroczna, gminna promująca sztukę współczesną, festiwal form kameralnych i solistycznych.
Organizator: Filharmonia Lubelska

Dzieci Matkom w dniu ich Święta - maj
program artystyczny w wykonaniu zespołów artystycznych ze szkół z terenu miasta i gminy Nałęczów.

Nałęczowska Wiosna Kulturalna -maj, czerwiec
Impreza prezentuje dorobek artystyczny Nałęczowa, wszystkich placówek kulturalno-oświatowych z terenu gminy Nałęczów, zespołów amatorskich oraz prezentuje ważne wydarzenia artystyczne, zespoły Lubelszczyzny i z kraju. Są to: koncerty muzyki poważnej, rozrywkowej w wykonaniu profesjonalnym i amatorskim, folklor Lubelszczyzny i kraju, taniec nowoczesny i balet, koncerty poezji, turnieje recytorskie, literackie teatralne, warsztaty plastyczne, imprezy rekreacyjno-sportowe, konkursy i kiermasze.
Organizator: Nałęczowski Ośrodek Kultury.


Faustynalia - tydzień imprez bibliotecznych
Popularyzacja książki i czytelnictwa - organizator : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im.Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie.Informacje na stronie  www.biblioteka.naleczow.net.pl


Nałęczowski Festiwal Tańca - czerwiec
Uczestnikami są zespoły dziecięce i młodzieżowe tańca współczesnego z terenu woj. lubelskiego. Festiwal połączony jest z warsztatami tanecznymi prowadzonymi przez znanych w Polsce instruktorów tańca – impreza o zasięgu wojewódzkim.


Nałęczowska Noc Świętojańska
- czerwiec
organizator: Nałęczowski Ośrodek Kultury


Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
-lipiec
Coroczna impreza międzynarodowa, z udziałem zespołów reprezentacji narodowych.
Organizator: Nałęczowski Ośrodek Kultury.Międzynarodowe Spotkania Pianistyczne
-lipiec
Cykl koncertów w wykonaniu światowej sławy pianistów połączonych z warsztatamiVIVA IL CANTARE
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej, Letni Międzynarodowy Kurs Wokalny
- sierpień
Dyrekcja artystyczna festiwalu: Beata Wardak, Leszek Świdziński
organizator: Nałęczowski Ośrodek Kultury oraz Europejska Fundacja Sztuki Promocji Wokalnej www.efpromwokal.pl


Dożynki Gminne
- sierpień
organizator: Urząd Miasta Nałęczów, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Parafia Nałęczów, Gminne Koła Gospodyń Wiejskich